Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe

atatürk'ün hayatı ingilizce

Atatürk’s Life

Atatürk’s full name is Mustafa Kemal Atatürk. He was born in Salonica in 1881. His father was Ali Rıza and his mother was Zübeyde. Atatürk’s four of five siblings died at young ages. Only Makbule lived until 1956. When Mustafa was a school-age school, he started to study at Hafız Mehmet Efendi Local School. Then, he transferred to Şemsi Efendi School at his father’s instigation. Then he lost his father in 1888. He started Military High School (Askeri Rüştiye) in 1893. His mathematics teacher added “Kemal” to his name. He went to Samsun in 19th May 1919 and war of independence started. He was given the surname “Atatürk” by Grand National Assembly of Turkey in 1934. He died on 10th November 1938.

Atatürk’s Ranks

 • He became a lieutenant in 1902.
 • He was promoted to the rank of captain on 11th January 1905.
 • His rank was changed to lieutenant colonel in 1914.
 • He became a colonel in 1915.
 • He was promoted to the rank of major general in 1st April 1916.
 • He became the general of the army in 1921.

Atatürk’s Principles

 1. Republicanism
 2. Nationalism
 3. Populism
 4. Statism
 5. Laicism
 6. Revolutionism

Atatürk’s Sayings

 • Peace at home, peace in the world.
 • Our true mentor in life is science.
 • Sovereignty is not given, it is taken.
 • Sovereignty, without any condition and reservation, belongs to the nation.
 • Teachers are the one and only people who save nations.

anıtkabir

Anıtkabir / Ataturk’s Monumental Tomb

Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün tam adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. O 1881’de Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi’ydi ve annesi Zübeyde Hanım’dı. Atatürk’ün 5 kardeşinden 4’ü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule 1956’ya kadar yaşadı. Mustafa okul çağına geldiğinde, Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebinde eğitim görmeye başladı. Daha sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebine geçiş yaptı. Daha sonra 1888’de babasını kaybetti. 1893’te Askeri Liseye (Askeri Rüştiye) başladı. Onun matematik öğretmeni ona “Kemal” ismini ekledi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gitti ve milli mücadele başladı. 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Atatürk” soyadı verildi. 10 Kasım 1938’de hayatını kaybetti.

Atatürk’ün Rütbeleri

 • 1902 yılında teğmen oldu.
 • 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesine yükseldi.
 • 1914’te rütbesi yarbay olarak değişti.
 • 1915’te albay oldu.
 • 1 Nisan 1916’da tümgeneral rütbesine yükseldi.
 • 1921’de mareşal oldu.

Atatürk’ün İlkeleri

 1. Cumhuriyetçilik
 2. Milliyetçilik
 3. Halkçılık
 4. Devletçilik
 5. Lâiklik
 6. İnkılapçılık

Atatürk’ün Sözleri

 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 • Egemenlik verilmez alınır.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Barış Manço’nun Hayatı İngilizce ve Türkçe

barış manço hayatı

The Life of Barış Manço

Barış Manço was born on 2nd January 1943. His mother’s name was Rikkat and his father’s name was Hakkı. His mother was a singer. And Barış Manço was interested in music like his mother. At first, he studied at Galatasaray High School.

He put together a band named “Kafadarlar” and then another one “Harmoniler” with his friends. Then he went on his education at Şişli Terakki High School.

He put together a band named “Kaygısızlar” with Fuat Güner and Mazhar Alanson in 1970. He got married to Lale Manço in 1978. He had two children named Doğukan and Batıkan. Barış Manço died in 1st January 1999.

Barış Manço’nun Hayatı

Barış Manço 2 Ocak 1943’te doğdu. Annesinin adı Rikkat, babasının adı Hakkı’ydı. Annesi şarkıcıydı. Ve Barış Manço’nun annesi gibi müziğe ilgisi vardı. İlk başta, Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördü.

Arkadaşlarıyla “Kafadarlar” ve daha sonra “Harmoniler” isimli müzik gruplarını kurdu. Daha sonra eğitimine Şişli Terakki Lisesi’nde devam etti.

1970 yılında Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile birlikte “Kaygısızlar” isimli bir müzik grubu kurdu. 1978’de Lale Manço ile evlendi. İsimleri Doğukan ve Batıkan olan 2 çocukları oldu. Barış Manço 1 Ocak 1999’da vefat etti.

Kemal Sunal’ın Hayatı İngilizce ve Türkçe

the life of kemal sunal

The Life Of Kemal Sunal

Kemal Sunal was born in Küçükpazar in İstanbul on 11th November 1944. His father’s name is Mustafa and his mother’s name is Saime. Kemal Sunal has two brothers whose names are Cemal and Cengiz. Kemal Sunal studied in Mimar Sinan Primary School and then Vefa High School. Then he went on his education in the department of journalism in Marmara University.

Kemal Sunal’s philosophy teacher Belkıs Balkır in Vefa High School introduced him to Müşfik Kenter. And this was a milestone in his life. Kemal Sunal acted in 82 films in his life.

Kemal Sunal had fear of flying. But he took the plane to go to Trabzon for the film Balalayka. He had a heart attack on the plane. Unfortunately, he died on 3rd July 2000.

Kemal Sunal’ın Hayatı

Kemal Sunal 11 Kasım 1944’te İstanbul Küçükpazar’da doğdu. Babasının adı Mustafa ve annesinin adı Saime’dir. Kemal Sunal’ın isimleri Cemal ve Cengiz olan iki erkek kardeşi vardır. Kemal Sunal, Mimar Sinan İlkokulu’nda ve daha sonra Vefa Lisesi’nde eğitim gördü. Daha sonra eğitimine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde devam etti.

Kemal Sunal’ın Vefa Lisesi’ndeki Felsefe Öğretmeni Belkıs Balkır onu Müşfik Kenter ile tanıştırdı. Ve bu onun hayatının dönüm noktasıydı. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol aldı.

Kemal Sunal’ın uçak korkusu vardı. Ama Balalayka filmi için Trabzon’a gitmek için uçağa bindi. Uçakta kalp krizi geçirdi. Maalesef 3 Temmuz 2000’de hayatını kaybetti.

Bilişimde Teknik İngilizce Kullanımı

Bilişimde Teknik İngilizce Kullanımı konulu seminer slaytını indirmek için tıklayınız.

 

Bilişimde Teknik İngilizce Kullanımı

«İngilizce Biliyorum, Yetmez mi?»

I run very fast.

I run this software every day.

The printer has run out of ink.

Out of memory

 

İngilizce Araştırma ve Sorun Çözme

 • Google dil bilgisine ve cümle yapısına bakmaz!
 • Google için önemli olan kelimelerdir!
 • Stop Words (the, about, can, or…)

Aramalarda Kullanabileceğiniz Anahtar Kelimeler

 • Get (get weather api)
 • Set (set mysql timezone)
 • Post / Send (post article via email)
 • How to (how to add signature in outlook)
 • Not working (android alarm not working)
 • Detect (detect language on wordpress)
 • Locate (locate file in Google Drive)
 • Problem (charset problem)
 • Import / export (import from excel to sql)
 • Optimize (optimize website speed)
 • Convert (convert pdf to word)
 • Prevent / block (prevent web crawlers)
 • Fix (fix ssl error on iPhone)
 • Not found / not exist (database not found php)
 • Missing (missing file windows 10)
 • Was unable / fail  (unable to launch word 2007)

Bilişimle İlgili Metinleri Daha Kolay Nasıl Anlayabiliriz?

İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ KONULARI

 • İngilizce Cümle Yapısı
 • Simple Present Tense
 • When / While / If
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Passive
 • Should / Must / Have to

BİLİŞİM KELİMELERİ VE ANLAMLARI

Bilişim alanındaysanız bilişimle ilgili kelimeleri ve anlamlarını mutlaka öğrenmelisiniz. İngilizce bilişim kelimelerine ve Türkçe anlamlarına https://www.fullofenglish.com/mesleki-ingilizce-bilisim/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yanlış Telaffuz Edilen Bilişim Kelimeleri

 • Menu
 • Android
 • Icon
 • Website
 • Archive
 • Data
 • Internet
 • Linkedin
 • Cache
 • Wifi
 • Asus
 • Huawei
 • Adobe
 • Xiaomi
 • illustrator

İngilizce SEO Terimleri

Aşağıdaki tabloda İngilizce ağ terimlerine (network terms) ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
advertise tanıtımını yap
advertising reklamcılık
algorithm algoritma
anchor bağlayıcı
anchor text bağlantı metni
attribute özellik
banner reklam bandı
black hat illegal yöntemler kullanma
black hat seo illegal yöntemler kullanarak site sıralamalarını yükseltmeye çalışma
blog web günlüğü
blogger web günlüğü tutan kişi
bold kalın yazı
bookmark yer işareti
bot robot yazılım
bounce rate hemen çıkma oranı
broken link kırık link
browser tarayıcı
call to action eylem çağrısı
captcha güvenlik kodu
cdn (content delivery network) içerik dağıtım ağı
citation alıntı
cite alıntı yapmak
click tıklamak
click bait tıklama tuzağı
click fraud tıklama hilesi
click rate tıklama oranı
click through rate link tıklama oranı
client  istemci
cloaking gizleme
cms (content management system) İçerik Yönetim Sistemi
comment yorum
content içerik
conversion dönüşüm
cookie çerez
cpa (cost per action) eylem başı maliyet
cpc (cost per click) tıklama başı maliyet
cpm (cost per mille) 1000 gösterim başı maliyet
css (cascading style sheets) basamaklı stil sayfası
dead link çalışmayan link, kırık link
dedicated server özelleştirilmiş sunucu
directory dizin
domain alan adı
domain name server alan adı sunucusu
dynamic site interaktif site, etkileşimli site
e-commerce online alışveriş
embed gömülü
external link harici link
favicon site simgesi
follower takipçi
frame çerçeve
geo-targeting coğrafi hedefleme
homepage  anasayfa
impression gösterim
index dizin
internal link dahili link
keyword anahtar kelime
landing page ziyaretçilerin siteye ilk olarak girdiği sayfa
meta description sayfa ya da site açıklaması
mirror yansıma
new visitor yeni ziyaretçi
nofollow referans olunmayan sitelere bağlantı verirken kullanılan etiket
pay per click Tıklama başı ödeme
pop-up açılır (reklam, uyarı vs.)
query sorgu
reciprocal link karşılıklı link
redirect yönlendirme
registrar kaydedici firma
return visitor tekrar gelen ziyaretçi
sandbox Google tarafından kullanılan bir tür güvenlik sistemi
search engine arama motoru
seo (search engine optimization) arama motoru optimizasyonu
serp (search engine results page) arama motoru sonuç sayfası
server sunucu
server-side scripting sunucu tarafında çalışan kodlar
session oturum
session cookie oturum çerezi
sitemap site haritası
social media sosyal medya
social network sosyal ağ
spam istenmeyen e-posta ya da yorum
spammer istenmeyen e-posta ya da yorum gönderen kişi
spider örümcek
sticky yapışkan
stop words gereksiz kelimeler
title başlık
trackback geri izleme
traffic trafik
unique visitor tekil ziyaretçi
visitor ziyaretçi
vlog video blog
vpn (virtual private network) sanal özel ağ
web page web sayfası
white hat iyi niyetle yapılmış çalışmalar
white hat seo legal ya da iyi niyetle yapılmış seo çalışmaları

İngilizce Ağ (Network) Terimleri

Aşağıdaki tabloda İngilizce ağ terimlerine (network terms) ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
access log erişim günlüğü
access point erişim noktası
access rights erişim hakları
access server erişim sunucusu
account hesap
active directory aktif dizin
ad reklam
address resolution protocol adres çözümleme protokolü
anonymous adsız, anonim
apache server apache sunucusu
application layer uygulama katmanı
application server uygulama sunucusu
asynchronous transfer mode eşzamansız aktarım kipi
attachment unit interface eklenti birim arayüzü
autonomous system otomatik sistem
backbone omurga
bandwidth bant genişliği
base station üs istasyonu, baz istasyonu
bridge köprü
broadband geniş bant
broadcast yayın
broadcast address yayın adresi
broadcast domain yayın alanı
brouter köprü-yönlendirici
bus topology veri yolu topolojisi
cable kablo
client istemci
clustering kümeleme
coaxial cable eşmerkezli kablo
collision çarpışma
colocation ortak yerleşim
command line interface komut satırı arayüzü
communication device iletişim aygıtı
communications protocol iletişim protokolü
computer name bilgisayar adı
connectionless bağlantısız
crossover cable çapraz kablo
cross-platform network çapraz platform ağı
crosstalk çapraz karışma
data center veri merkezi
data line veri çizgisi, veri hattı
data link layer veri bağlantı katmanı
data transfer veri transferi
data transfer rate veri aktarım hızı
dedicated server özelleştirilmiş sunucu
default user varsayılan kullanıcı
denial of service hizmet engelleme
dial-on-demand routing talebe bağlı yönlendirmeli çevirme
disk quota management disk kota yönetimi
disk server disk sunucusu
diskless workstation diski olmayan iş istasyonu
distributed systems dağıtılmış sistemler
domain alan adı, etki alanı
domain controller etki alanı denetleyicisi
domain name etki alan adı
domain name system alan adı sistemi
domain tree etki alanı ağacı
down bozuk
download indir
downtime çalışmama süresi
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dynamic allocation dinamik kaynak atama
dynamic host configuration protocol değişken ana sistem ayarlama protokolü
echo ekran
edge router geliştirilmiş yönlendirici
encapsulation sarma, kuşatma
entry giriş, kayıt
error rate hata oranı
external ip address harici ip adresi
extranet dış ağ
fault tolerance bozulmaya dayanıklılık
fiber-optic fiber optik
file server dosya sunucusu
file sharing dosya paylaşımı
file transfer dosya aktarımı
file transfer protocol dosya aktarım protokolü
firewall güvenlik duvarı
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltme
frame çerçeve
frame relay çerçeve aktarma
free space optics serbest uzay optik haberleşmesi
front end processor ön işlemci
group policy grup ilkesi
groupware aynı ağ üzerinden çalışanlar için hazırlanan program
guest ziyaretçi
handshake anlaşma
heterogeneous network çok türlü ağ
hidden share gizli paylaşım
home network ev ağı
homogeneous network tek tür ağ
host ana bilgisayar
host computer ana sistem
hostname ana makine adı
hub dağıtıcı
hybrid cloud hibrit bulut
internet information server internet bilgi sunucusu
internet protocol internet iletişim kuralı
interoperability birlikçe çalışma
intranet dahili ağ
ip spoofing sahte ip adresi kullanma
latency gecikme süresi
load balancing yük dengelemesi
local yerel
local area network bölgesel ağ
local ip address yerel ip adresi
localhost yerel hizmet bilgisayarı
log off oturumu kapat
log on oturum aç
logical unit mantıksal birim
loopback döngü sınaması, geri döngü
mail server posta sunucusu
mainframe merkezi işlem birimi
map harita
multicast çok noktaya yayın
multiplex çoklu kanal
multi-user system çok kullanıcılı sistem
my network places ağ bağlantılarım
nameserver ad sunucusu
network
network access protection ağ giriş koruması
network adapter ağ bağdaştırıcısı
network address ağ adresi
network administrator ağ yöneticisi
network architecture ağ mimarisi
network control panel ağ denetim masası
network database ağ veritabanı
network directory ağ dizini
network drive ağ sürücüsü
network engineer ağ mühendisi
network layer ağ katmanı
network management system ağ yönetim sistemi
network neighborhood ağ komşuları
network operating system ağ işletim sistemi
network printer ağ yazıcısı
network protocols ağ iletişim kuralları
network segment ağ bölütü
network server ağ sunucusu
network sockets ağ yuvası sayısı
network structure ağ yapısı
open açık
overlay network üstüne bindirmeli ağ
packet switching paket anahtarlama
patch panel dağıtım panosu
peer
peer-to-peer communications denklerarası iletişim
peer-to-peer network denklerarası ağ
permission izin
physical layer fiziksel katman
ping of death bir çeşit ping saldırısı
port bağlantı noktası
presentation layer sunum katmanı
print server yazdırma sunucusu
protocol iletişim kuralları
proxy vekil sunucu
proxy server vekil sunucu
remote access uzaktan erişim
remote access server uzaktan erişim sunucusu
remote desktop uzak masaüstü
remote media streaming uzak veri akışı
remote user uzak kullanıcı
repeater yineleyici
ring sequence halka dizini
ring topology halka topolojisi
roam dolaşmak
route yönlendirmek
router yönlendirici
routing yönlendirme
routing table yönlendirme çizelgesi
satellite uydu
sequenced packet exchange sıralı paket değişimi
server sunucu
session layer oturum katmanı
share paylaş
shared directory paylaşımlı dizin
shared folder paylaşımlı klasör
sign on oturum aç
site name site adı
smart terminal akıllı terminal
spoofing sahte e-posta
stateful firewall durum denetimli güvenlik duvarı
static sabit
static allocation sabit bellek tahsis edilmesi
store-and-forward depola ve gönder
subdomain alt alan adı
subnet alt ağ
subnet mask alt ağ maskesi
subnetwork alt ağ
supercomputer süper bilgisayar
switch anahtar
system administrator sistem yöneticisi
system operator sistem operatörü
tcp/ip aktarma kontrol protokolü / internet protokolü
telecommunication iletişim
teleprocessing uzak bilgi işleme
thin client bir sunucuda ana bilgisayara bağlı olarak çalışan donanım
time server zaman sunucusu
time-out zaman aşımı
top-level domain üst seviye alan adı
trace izleme
traceroute iz yolu
traffic trafik
traffic shaping trafik şekillendirme
transfer rate aktarım oranı
transit network geçiş ağı
transport layer taşıma katmanı
upload uzak bilgisayara yükle
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı
user group kullanıcı grubu
user profile kullanıcı profili
username kullanıcı adı
virtual router sanal yönlendirici
virtualization sanal hale getirme
web server internet sunucusu
wide area network geniş alan ağı
wideband transmission genişbantlı iletim
wire stripper kablo sıyırıcı
wireless kablosuz
wireless adapter kablosuz bağdaştırıcı
wirelessly kablosuz olarak
workgroup çalışma grubu
workstation iş istasyonu
zone alan

İngilizce İnternet Terimleri

İngilizce internet terimleri (internet terms) ve Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Kelime Anlamı
Address bar adres çubuğu
Advertising reklamcılık
Anchor bağlayıcı
Anonymous FTP anonim ftp, kimlik gerektirmeyen ftp bağlantısı
ASP (active server pages) etkin sunucu sayfaları
Attachment ek
auction açık artırma
Autocomplete otomatik tamamlama
Backlink bir siteye verilen bağlantı
Banner reklam bandı
BCC (blind carbon copy) görünmeyen mektup kopyası
Blacklist kara liste
Blog internet günlüğü
Blogger blog yazarı
Blogging günlük tutma
Booked space rezerve edilmiş alan
Bookmark yer imi, yer işareti
Bookmarks bar yer işaretleri çubuğu
Bounce Rate kullanıcıların siteden hemen çıkma oranı
Breadcrumb bir sitenin üst kısmındaki gezinti menüsü
Broadband genişbant
Broken link kırık link
Browse gözatmak
Browser tarayıcı
Browser toolbar tarayıcı araç çubuğu
Buffer arabellek
Cable Modem kablolu modem
CAPTCHA güvenlik kodu
CC (carbon copy) mektup kopyası
Chain mail zincir mail
Chat sohbet
Chat server sohbet sunucusu
Check box işaret kutusu
Click fraud tıklama hilesi, tıklamaların kötüye kullanılması
Click rate tıklama oranı
Clickthrough tıklama
CMS (content management system) içerik yönetim sistemi
collaboration işbirliği
Compatibility view uyumluluk görünümü
Connection time bağlantı zamanı
Content içerik
Contextual advertising içeriğe göre değişen reklam
Cookie çerez
CPC (cost per click) tıklama başı maliyet
CPM (cost per mile) bin gösterim başı maliyet
Cyber siber
Cybercafe internet kafe
Cyberspace sanal gerçeklik, siber alem
dating flört
Deep Web derin ağ
Dial-up çevirmeli ağ
Digital communications dijital iletişim
Dock yuva
Domain alan adı
domain suffix alan adı uzantısı
Download indir
Dynamic website etkileşimli internet sitesi
E-commerce e-ticaret
E-learning e-öğrenme, uzaktan öğrenme
E-mail attachment e-mail eki
Encode kodlamak, şifrelemek
External link harici bağlantı
Favorite favori, beğenilen
Feed yayın
First ilk
Follower takipçi
Friend arkadaş
Friend list arkadaş listesi
FTP (file transfer protocol) dosya transfer protokolü
Geolocation konum belirleme
Geo-targeting coğrafi hedefleme
Guestbook ziyaretçi defteri
Hashtag etiket
home anasayfa
Homepage anasayfa
Hosting barındırma
Hotlink otomatik bağlantı
Hotspot kablosuz bağlantı noktası
Hyperlink köprü
Hypertext yardımlı metin
Impression gösterim
Inbox gelen kutusu
Index dizin
Instant Message anlık mesaj
Integrated Access Device entegre erişim cihazı
Internal link dahili bağlantı
Internet Explorer internet gezgini
Internet Protocol internet iletişim kuralı
junk mail istenmeyen posta
Keyword anahtar kelime
Keyword stuffing anahtar sözcük doldurma
Link bağlantı
Link farming link çiftliği
Mail list posta listesi
Mailbox posta kutusu
music store müzik market
Nameserver ad sunucusu
Newsgroup haber grubu
Newsletter haber bülteni
Offline çevrimdışı
Online çevrimiçi
Page views sayfa gösterimleri
PageRank Google tarafından sitelere verilen puan
Parental controls Ebeveyn kontrolü
Permalink kalıcı bağlantı
Pharming bir sitenin trafiğinin illegal bir şekilde başka bir siteye yönlendirilmesi
Phishing yemleme, sahte mailler ile kredi kartı bilgilerini ele geçirme
Plug-in eklenti
Poke dürtmek
Pop-up açılan (reklam vs)
QR Code karekod
Reciprocal link karşılıklı bağlantı
Responsive web design duyarlı web tasarım
Search arama
Search bar arama çubuğu
Search engine arama motoru
Search string arama dizesi
SEO (search engine optimization) arama motoru optimizasyonu, arama motoru için en uygun hale getirme
Session cookie oturum çerezi
shopping alışveriş
Sitemap site haritası
Social network sosyal ağ
Social networking sosyal ağ kurma
Spam istenmeyen e-posta
Spammer istenmeyen e-posta gönderen kimse
Spider örümcek
Stop words gereksiz kelime
Subdomain alt alan adı
Subscribe abone ol
Surfing internette gezme
Tag etiket
Thread konu, başlık
Trackback geri izleme
Troll internette tartışma başlatan kişi
Upload yüklemek, uzak bilgisayara yüklemek
URL shortener bağlantı kısaltıcı
User kullanıcı
Visitor ziyaretçi
Web content editor internet içerik düzenleyici
Web design web tasarım
Web development web geliştirici
Web page internet sayfası
Website internet sitesi
Whitelist beyaz liste, güvenilir adresler listesi
Wiki birçok kullanıcının işbirliğiyle oluşturulan internet sitesi
WWW (world wide web) dünya çağında ağ

İngilizce Yazılım Terimleri

İngilizce yazılım terimleri (software terms) ve Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Kelime Anlamı
abort durdurmak
about hakkında
add-on eklenti
adware reklam içeren bilgisayar yazılımı
anchor bağlayıcı
antivirus virüsten koruma yazılımı
append sonuna eklemek
application uygulama
archive arşivlemek
autocomplete otomatik tamamlama
autocorrect otomatik düzeltme
autofill otomatik doldurma
autoformat otomatik biçimlendirme
automatic updates otomatik güncellemeler
autosave otomatik kaydetme
back geri
backup yedekleme
batch processing toplu işlem
bundled software donanımla birlikte gelen yazılım
cad (computer-aided design) bilgisayar destekli tasarım
calculator hesap makinası
cancel iptal
capture yakalamak (ekran görüntüsü)
check box işaret kutusu
child alt öge
collaboration işbirliği
combine birleştirmek
command bar komut çubuğu
commercial software ticari yazılım
compare karşılaştırmak
compatible uyumlu
compress sıkıştırmak
compressed file sıkıştırılmış dosya
compression utility sıkıştırma yazılımı
configuration yapılandırma
confirmation doğrulama
connectivity bağlanabilirlik
console application konsol uygulaması
continue devam etmek
copy kopyalamak
corrupt bozuk
crash çökmek, arızalanmak
create oluşturmak
critical error kritik hata
crop kırpmak
cut kesmek
data processing veri işleme
data recovery veri kurtarma
data validation veri doğrulama
default varsayılan
delay gecikme
delete silmek
demo tanıtım
desktop publishing masaüstü yayıncılık
device driver aygıt sürücüsü
diagnostic program teşhis programı, hata belirleme programı
diagnostics teşhis etme, hata belirleme
disable etkisiz hale getirmek
discard programda yaptıklarından vazgeçmek
discontinue durdurmak
document belge
edit mode düzenleme modu
embedded tümleşik, gömülü
emulator benzetici, emülatör
enable etkin hale getirmek
entry giriş, kayıt
erase silmek
error code hata kodu
execute çalıştırmak
exit çıkış
expand genişletmek
explode patlatmak
export dışarı aktar
extract çıkar, ayıkla
eyedropper göz damlası
factory settings fabrika ayarları
fail başarısız olma
failure hata
fault hata
feature özellik
fetch getirmek
file dosya
file conversion dosya dönüştürme
file extension dosya uzantısı
file format dosya biçimi
file recovery dosya kurtarma
file tab dosya sekmesi
file type dosya türü
file viewer dosya görüntüleyici
find bul
fix düzelt, onar
floating toolbar kayan araç çubuğu
frame çerçeve
freeware ücretsiz yazılım
front end kullanıcıların gördüğü arayüz
full backup tam yedekleme
full-text search tam metin araması
game oyun
grammar checker dilbilgisi kontrol edici
halt  durdurma
handler işleyici
head clean kafa temizleme (yazıcı)
highlight vurgulama
horizontal scrolling yatay kaydırma
image editor resim düzenleyici
import içe aktar
insert ekle, araya ekle, yerleştir
install kurmak
installer kurucu (program), yükleyici
interactive etkileşimli, interaktif
interface arayüz
ignore yoksay
kill durdur, bağlantıyı kes
launch çalıştır
license lisans
locked file kilitli dosya
log sistem günlüğü
macro recorder makro kaydedici
malware kötü amaçlı yazılım
marquee kayan yazı
mask maske
merge birleştir
move taşı
offset kaydır
open file dosya aç
open source açık kaynak
optimization iyileştirme, en uygun duruma getirme
optimize iyileştirmek
option seçenek
paint brush boya fırçası, fırça
parameter parametre, değişken
parent  üst öge
parental controls ebeveyn kontrol sistemi
paste yapıştır
paste special özel yapıştır
patch yama
path yol
pdf (portable document format) taşınabilir belge biçimi
piracy korsan yayıncılık
plaintext düz metin
preferences tercihler
presentation program sunum programı
print area yazdırma alanı
problem reports and solutions sorun raporları ve çözümler
public domain software kamuya açık yazılım
publisher yayıncı, reklam veren
purge temizle
push button basılabilir düğme, düğmeye basmak
put koymak
qr code karekod
quit çıkmak
radio button seçenek düğmesi
rasterize pikselleştirmek
raw data işlenmemiş veri
readme beni oku
registry scanner kayıt defteri tarayıcı
release yayın
reload yeniden yükle
remote control software uzaktan yönetim programı
remotehelp uzaktan yardım
rename yeniden adlandır
replace değiştir
report generator rapor oluşturucu
resource kaynak
restore eski durumuna getir
retry tekrar dene
runtime çalışma zamanı
save kaydet
save as farklı kaydet
scale ölçekle
scroll bar kaydırma çubuğu
scroll box kaydırma kutusu
section break bölüm sonu
select seç
select all tümünü seç
set ayarla
settings ayarlar
setup kurulum
skip atla
snapshot anlık görüntü al
snipping tool ekran alıntısı aracı
soft copy elektronik kopya
software yazılım
software piracy yazılım korsanlığı
software suite program paketi
sort sırala
sorter sıralayıcı
spin box döndürme kutusu
split böl
split screen bölünmüş ekran
spreadsheet elektronik tablo programı
spyware casus yazılım
status durum
status bar durum çubuğu
sticky notes yapışkan notlar
stop dur
system component sistem bileşeni
system error sistem hatası
system failure sistem hatası
system requirements sistem gereksinimleri
system restore sistem geri yükleme
system software sistem yazılımı
tab sekme
target hedef
task görev
task scheduler görev zamanlayıcı
terminate sonlandır
text-only salt metin
timer zamanlayıcı
toggle açma kapama butonu
transition geçiş
translator çevirici
tts (text to speech) metin okuma
tweak ince ayar
unarchive arşivden çıkar
undelete silme işlemini geri al
undo geri al
unzip sıkıştırılmış dosyayı dışarı çıkarmak
upgrade sürüm yükselt
utility yardımcı program
valid geçerli
validity check geçerlilik kontrolü
verbose ayrıntılı
version sürüm
video editing software video düzenleme yazılımı
view görüntüle, görünüm
virtual drive varsayılan sürücü, sanal sürücü
virtual pc sanal bilgisayar
virus virüs
visible page görünür sayfa
warez telif hakkı olan bir programın illegal biçimde paylaşılması
widget bilgisayar ya da cep telefonlarının ekranlarında bulunan küçük araçlar
wildcard joker
wizard sihirbaz
word count sözcük sayımı
word processor kelime işlemci
wrap text metni kaydır
wysiwyg (what you see is what you get) ne görüyorsan sonuç olarak onu alırsın

İngilizce Donanım Terimleri

İngilizce donanım terimleri (hardware terms) ve Türkçe karşılıklarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
all-in-one hepsi tek pakette, hepsi bir arada
accelerator hızlandırıcı
access point erişim noktası
access time erişim süresi
accessories ek birimler
adapter adaptör, çevirici
add-on eklenti
barcode barkod, çubuk kod
BIOS (Basic Input Output System) Temel Giriş-Çıkış Sistemi
burn cd/dvd yazmak
bridge köprü
cable kablo
case bilgisayar kasası
compatible uyumlu
component bileşen
configuration yapılandırma
connection bağlantı
device aygıt
diagnostics teşhis, tanılama
disable devre dışı bırakmak
dongle bir bilgisayar programının illegal olarak kullanılmasını engellemek için bilgisayara takılan usb cihaz
emulator emülatör, benzetici
external harici
fan fan, pervane
firewall güvenlik duvarı
firewire Apple firması tarafından üretilen bir bağlantı türü
firmware aygıt yazılımı
flash drive taşınabilir bellek
flash memory taşınabilir bellek
footprint bir programın kapladığı alan
floppy disk disket
function Key klavyedeki F1-F12 arasındaki fonksiyon tuşları
gadget hayatı kolaylaştıran küçük program parçacıkları (örneğin masaüstündeki hava durumu uygulaması)
gateway ağ geçidi
GPS (Global Positioning System) küresel konumlandırma sistemi
hard drive sabit disk
hardware donanım
hardware conflict donanım çakışması
headphones kulaklık
head clean kafa temizleme (yazıcı)
input giriş
input device giriş aygıtı
integrated entegre edilmiş
interactive etkileşimli
interface arayüz
internal dahili
joystick oyun kolu
keyboard klavye
mainframe büyük bilgisayar, ana işlem birimi
motherboard anakart
mouse fare
OCR (Optical Character Recognition) Optik Karakter Tanıma
OMR (Optical Mark Recognition) Optik İşaret Tanıma
online çevrimiçi
open architecture açık mimari, 3. parti donanım ya da yazılımlarla uyumlu çalışabilen sistem
optimize en uygun hale getirmek
overheat aşırı ısınmak
peripheral çevre birimi
plug and play tak çalıştır
printer yazıcı
processor işlemci
remote uzak
reset sıfırlamak
router yönlendirici
scanner tarayıcı
scroll wheel farenin kaydırma tekerleği
sound card ses kartı
speakers hoparlör
specification bir donanım ya da bilgisayarın özellikleri
splash screen açılış ekranı
SSD (Solid State Disk) Katı hal diski, bir tür sabit disk
touchscreen dokunmatik ekran
touchpad dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik fare
upgrade  sürüm yükseltme, bir üst modele geçmek
uptime çalışma zamanı
video card video kartı, görüntü kartı, ekran kartı
virtual device sanal aygıt
volume ses ayarı, ses seviyesi
wearable giyilebilir

The Family – İngilizce Aile Bireyleri

Bu dersimizde İngilizce aile bireylerini öğreneceğiz.

Kelime Anlamı
father baba
mother anne
grandfather büyükbaba
grandmother büyükanne
sister kız kardeş
brother erkek kardeş
sibling kardeş
uncle amca, dayı
aunt teyze
son oğul, erkek evlat
daughter kız evlat
cousin kuzen