İngilizceyle İlgili Bilmedikleriniz

 • En eski İngilizce kelime town yani kasaba kelimesidir.
 • En uzun İngilizce kelime Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis olup anlamı toz halindeki silikonun ciğerlere kaçmasından meydanda gelen bir hastalıktır.
 • İngilizce sözlüğe her iki saatte bir sözcük eklenir. Bu da her yıl 4000 yeni İngilizce kelime demek.
 • İlk İngilizce sözlük 1755 yılında yazılmıştır.
 • En çok kullanılan İngilizce sıfat good yani iyi sıfatıdır.
 • En çok kullanılan İngilizce isim time yani zaman kelimesidir.
 • İngilizcede en çok anlamı olan kelime set kelimesidir. Toplam 464 anlamı bulunmaktadır.
 • İngilizce 67 ülkenin resmi dilidir.
 • Dünyada 1 milyar insan İngilizce konuşmaktadır.
 • Dünyadaki tüm bilgisayarlardaki verilerin %80’i İngilizcedir.
 • Anadili İngilizce olan bir Amerikalı 20 yaşına gelene kadar 42000 kelime öğrenir.
 • İngilizce konuşan ortalama birinin bildiği kelime sayısı 20000’dir.
 • Shakespeare İngilizceye 1000’den fazla kelime katmıştır.
 • İngilizce dünyada en çok konuşulan 3. dildir. En çok konuşulan ilk 2 dil ise Mandarin Çincesi ve İspanyolcadır.
 • Alphabet yani alfabe kelimesi Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alpha ve beta’dan gelmektedir.
 • Goodbye kelimesi eski İngilizce’deki “God be with you” yani Tanrı seninle olsun ifadesinden gelmektedir.
 • İngilizcede en çok yanlış telaffuz edilen kelime pronunciation yani telaffuz kelimesidir.
 • NEWS (Haber) kelimesi dört ana yön alan North (Kuzey), East (Doğu), West (Batı) ve South (Güney) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Zaten Türkçede de “yurdun dört bir yanından haberler, yurdun dört köşesinden haberler” gibi ifadeler duyarız.
 • İngilizce Checkmate kelimesi Farsçadaki “Shah Mat” yani “The king is helpless. (Kral çaresiz.)” cümlesinden gelir.
 • İngilizce sıfırdan bir milyara kadar olan sayıların hiçbirinde b harfi yoktur.
 • Bilgisayar bağımlılarına İngilizcede mouse potato adı verilir.
 • Strengths kelimesi İngilizcedeki tek sesli harf içeren en uzun kelimedir.
 • Dreamt kelimesi mt ile biten tek İngilizce kelimedir.
 • İngilizce kelimelerde en çok kullanılan harf E harfidir.
 • Siz de İngilizceyle ilginç bilgilere sahipseniz alttaki forma yazabilirsiniz.

Enjoyed this video?
ingilizceyle ilgili bilmedikleriniz
"No Thanks. Please Close This Box!"