Türkçe Dilbilgisi Dersleri

Türkçe dilbilgisi sorularını aşağıdaki bölümden çözebilirsiniz. Soruların altında ise Türkçe dilbilgisi konu anlatımı bulunmaktadır.

Türkçe Dilbilgisi Soruları

Aşağıdaki kelime ve cümlelerin türlerini seçiniz.

Ve

Correct! Wrong!

Biz

Correct! Wrong!

Cetvel

Correct! Wrong!

Araçlar

Correct! Wrong!

Bu ...

Correct! Wrong!

Çalışkan

Correct! Wrong!

Komik

Correct! Wrong!

Endişe

Correct! Wrong!

Öğrenci

Correct! Wrong!

Siz kimsiniz?

Correct! Wrong!

Ölçmek

Correct! Wrong!

Müzik

Correct! Wrong!

Bilmiyorum.

Correct! Wrong!

İçin

Correct! Wrong!

Matematik

Correct! Wrong!

Gezmek

Correct! Wrong!

Televizyon

Correct! Wrong!

Kıskançlık

Correct! Wrong!

Siz

Correct! Wrong!

Güzel

Correct! Wrong!

Ankara

Correct! Wrong!

Arkadaşça

Correct! Wrong!

Arkadaş

Correct! Wrong!

Kitap okurum.

Correct! Wrong!

Sınıf

Correct! Wrong!

Türkçe Dilbilgisi
Sonuçlar

Share your Results:

Türkçe Dilbilgisi Konu Anlatımı

Bir dili öğrenebilmek için öncelikle kendi dilinizin kurallarını iyi bilmelisiniz. Bu nedenle bu dersimizde Türkçe dil bilgisi kurallarını anlatacağız.

Kelime (Word)

 • Anlamı olan en küçük ögedir.
 • Örnek: Kitap → Book

Cümle (Sentence)

 • Bir bilgiyi, bir düşünceyi, bir duyguyu aktarmak amacıyla oluşturulan kelime ya da kelime gruplarına cümle denir.
 • Örnek: Ben kedileri severim. → I like cats.

Deyim (Idiom)

 • Gerçek anlamlarının dışında farklı anlam taşıyan kalıplaşmış kelime gruplarına deyim denir.
 • Örnek: bardaktan boşanırcasına yağmur yağmak → rain cats and dogs

Atasözü (Proverb)

 • Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlere atasözü denir.
 • Örnek: Yerin kulağı var. → Walls have ears.

Fiil (Verb)

 • Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, oluş ve durumları anlatan sözcüklerdir.
 • Fiiller, -mak/mek getirebildiğimiz sözcüklerdir.
 • Örnekler
  • aramak → call
  • öğretmek → teach
  • yürümek → walk

İsim (Noun)

 • Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir.
 • Örnekler:
  • masa → table
  • gökyüzü → sky
  • sınıf → classroom

Somut İsim

 • Beş duyu organımızdan herhangi bir tanesiyle (birden fazla da olabilir, önemli olan en az bir duyu organı ile) algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimler “somut” isimlerdir.
 • Örnekler
  • araba → car
  • gürültü → noise
  • çiçek → flower

Soyut İsim

 • Beş duyu organından biriyle algılayamadığımız, var olduklarını hislerimizle ve düşünce yoluyla bildiğimiz kavramları karşılayan isimlere “soyut” isim denir.
 • Örnekler
  • aşk → love
  • rüya → dream
  • hope → umut

Tekil İsim

 • Sayı olarak bir adet olan.
 • Örnekler
  • rose → gül
  • kalem → pencil
  • silgi → eraser

Çoğul İsim

 • Sayı olarak birden fazla olan
 • Örnekler
  • güller → roses
  • kalemler → pencils
  • silgiler → erasers

Özel İsim

 • Tek olan, diğer varlıklar içinde tam bir benzeri bulunmayan varlıklara verilen isimler “özel” isimlerdir.
 • Özel isimlerin baş harfi büyük yazılır.
 • Örnekler
  • Türkiye → Turkey
  • Ağrı Dağı → Mount Ararat
  • İstanbul

Cins İsim

 • Aynı cinsten birçok varlığın ortak olan ismine “cins” isim denir.
 • Örnekler
  • elma → apple
  • kedi → cat
  • şapka → hat

Sıfat (Adjective)

 • İsimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen veya belirten sözcüklerdir.
 • Örnekler
  • sessiz → quite
  • heyecanlı → excited
  • iki → two
  • bu → this
  • çalışkan → hardworking
  • sarı → yellow

Zamir (Pronoun)

 • İsmin yerini tutan kelimelere zamir denir.
 • I  → Ben
 • You  → Sen / Siz
 • He  → O (erkekler için)
 • She  → O (Bayanlar için)
 • It  → O (İnsan dışında)
 • We → Biz
 • They → Onlar

Zarf (Adverb)

 • Fiillerden önce gelerek fiilin özelliklerini belirten sözcüklerdir.
 • Örnekler
  • yavaşça → slowly
  • bugün → today
  • bazen → sometimes

Edat (Preposition)

 • Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan sözcüklerdir.
 • Örnekler
  • gibi → like
  • beri → since

Bağlaç (Conjunction)

 • Kendi başına bir anlamı olmayan, cümlede eş görevli söz ya da söz öbeklerini hatta cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir.
 • Örnekler
  • ama → but
  • çünkü → because
  • ve → and
  • ile → with

Cümlenin Ögeleri

Yüklem (Verb)

 • Yapılan iş

Özne (Subject)

 • İşi yapan

Nesne (Object)

 • Özne ve yüklem dışındaki her şey

Olumlu Cümle (Positive Sentence)

 • Yüklemin anlattığı işin gerçekleştiğini bildiren isim ve fiil cümleleridir.
 • Örnek: Ben süt içerim. → I drink milk.

Olumsuz Cümle (Negative Sentence)

 • Yüklemin anlattığı işin gerçeklemediğini bildiren isim ve fiil cümleleridir.
 • Örnek: Ben süt içmem. → I don’t drink milk.

Soru Cümlesi (Question Sentence)

 • İşin gerçekleşip gerçekleşmediğini soran cümlelere soru cümlesi denir.
 • Örnek: Do you drink milk? → Sen süt içer misin?

Fiil Cümlesi

 • Yüklemi fiil olan cümlelerdir.
 • Örnek: Ben bu akşam ders çalışacağım. → I will study lesson tonight.

İsim Cümlesi

 • Yüklemi isim, sıfat, zarf vs olan cümlelerdir.
 • Örnek: O bir doktor. → He is a doctor.

Noktalama İşaretleri

Nokta

 • Cümle sonlarında kullanılır.

Virgül

 • Cümlede sıralanan isim, sıfat, zarf, zamir, fiil ve zarflar arasına konulur.

Soru İşareti

 • Soru cümlelerinden sonra kullanılır.

Ünlem İşareti

 • Heyecan, şaşkınlık, korku, acıma, kızgınlık gibi duyguları anlatan kelime veya cümlelerden sonra kullanılan işarete ünlem denir.

Tırnak İşareti

 • Bir metnin içerisinde başkasından aktarılan yazıların, sözlerin başına ve sonuna tırnak işareti konur.

Kesme İşareti

 • Bazı kısaltmalar sırasında kullanılır.
  • Örnekler
   • Ne haber? → N’aber?
   • I am → I’m
 • Sahiplik bildiren ifadelerde kullanılır.
 • Örnek: Ali’s Car → Ali’nin Arabası

Enjoyed this video?
türkçe dilbilgisi dersleri
"No Thanks. Please Close This Box!"