İngilizce karşılaştırma nasıl yapılır?

İngilizce dilinde karşılaştırma yapmak için kullanılan yapılara “comparative” denir. Karşılaştırmalar “daha” veya “kadar” gibi kelimelerle yapılır ve iki öğenin benzerliklerini veya farklarını belirtir.

İngilizce dilinde, comparative yapısını kurmak için iki yöntem vardır:

Özne + verb + comparative adjective + than + öğe
Bu yöntem, comparative yapısını oluşturmak için kullanılır. Örnek olarak:

“She is taller than me.” (O benden daha uzun.)

Özne + verb + as + adjective + as + öğe
Bu yöntem, iki öğenin eşit olduğunu belirtmek için kullanılır. Örnek olarak:

“He is as tall as his brother.” (O, erkek kardeşi kadar uzun boylu.)

İngilizce dilinde, comparative yapısını kurmak için kullanılan öğelerin sırası önemlidir. Özne ve fiil önceden gelirken, başka öğeler sonraya gelir.

Ayrıca, comparative yapısında kullanılan sıfatların kıyaslama derecesine göre iki şekilde olabilir:

Short adjectives (kısa sıfatlar): Bu sıfatlar, “er” eki eklenerek kıyaslama derecesi kurulur. Örnek olarak: “big” (büyük) sıfatı “bigger” (daha büyük) şeklinde kıyaslama derecesine çevrilir.

Long adjectives (uzun sıfatlar): Bu sıfatlar, “more” (daha) ekiyle kıyaslama derecesi kurulur. Örnek olarak: “interesting” (ilginç) sıfatı “more interesting” (daha ilginç) şeklinde kıyaslama derecesine çevrilir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"