Full Of English

Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe

Bu yazımızda Atatürk’ün hayatını İngilizce ve Türkçe olacak şekilde yayınlıyoruz. Ayrıca Atatürk’ün rütbelerini, Atatürk ilkelerini ve Atatürk’ün sözlerini İngilizce ve Türkçe olarak bulabilirsiniz.

Atatürk’s Life

Atatürk’s full name is Mustafa Kemal Atatürk. He was born in Salonica in 1881. His father was Ali Rıza and his mother was Zübeyde. Atatürk‘s four of five siblings died at young ages. Only Makbule lived until 1956. When Mustafa was a school-age school, he started to study at Hafız Mehmet Efendi Local School. Then, he transferred to Şemsi Efendi School at his father’s instigation. Then he lost his father in 1888. He started Military High School (Askeri Rüştiye) in 1893. His mathematics teacher added “Kemal” to his name. He went to Samsun in 19th May 1919 and war of independence started. He was given the surname “Atatürk” by Grand National Assembly of Turkey in 1934. He died on 10th November 1938.

Atatürk’s Ranks

 • He became a lieutenant in 1902.
 • He was promoted to the rank of captain on 11th January 1905.
 • His rank was changed to lieutenant colonel in 1914.
 • He became a colonel in 1915.
 • He was promoted to the rank of major general in 1st April 1916.
 • He became the general of the army in 1921.

Atatürk’s Principles

 1. Republicanism
 2. Nationalism
 3. Populism
 4. Statism
 5. Laicism
 6. Revolutionism

Atatürk’s Sayings

 • Peace at home, peace in the world.
 • Our true mentor in life is science.
 • Sovereignty is not given, it is taken.
 • Sovereignty, without any condition and reservation, belongs to the nation.
 • Teachers are the one and only people who save nations.
Anıtkabir / Ataturk’s Monumental Tomb

Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün tam adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. O 1881’de Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi’ydi ve annesi Zübeyde Hanım’dı. Atatürk’ün 5 kardeşinden 4’ü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule 1956’ya kadar yaşadı. Mustafa okul çağına geldiğinde, Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebinde eğitim görmeye başladı. Daha sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebine geçiş yaptı. Daha sonra 1888’de babasını kaybetti. 1893’te Askeri Liseye (Askeri Rüştiye) başladı. Onun matematik öğretmeni ona “Kemal” ismini ekledi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gitti ve milli mücadele başladı. 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Atatürk” soyadı verildi. 10 Kasım 1938’de hayatını kaybetti.

Atatürk’ün Rütbeleri

 • 1902 yılında teğmen oldu.
 • 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesine yükseldi.
 • 1914’te rütbesi yarbay olarak değişti.
 • 1915’te albay oldu.
 • 1 Nisan 1916’da tümgeneral rütbesine yükseldi.
 • 1921’de mareşal oldu.

Atatürk’ün İlkeleri

 1. Cumhuriyetçilik
 2. Milliyetçilik
 3. Halkçılık
 4. Devletçilik
 5. Lâiklik
 6. İnkılapçılık

Atatürk’ün Sözleri

 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 • Egemenlik verilmez alınır.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

İngilizce hayat hikayelerine göz atmak isterseniz, Barış Manço’nun Hayatı ve Kemal Sunal’ın Hayatı konularına da bakabilirsiniz.

Yeni İngilizce Hayat Hikayesi: Mevlana’nın Hayatı

Exit mobile version