İngilizce Donanım Terimleri

İngilizce donanım terimleri (hardware terms) ve Türkçe karşılıklarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
all-in-one hepsi tek pakette, hepsi bir arada
accelerator hızlandırıcı
access point erişim noktası
access time erişim süresi
accessories ek birimler
adapter adaptör, çevirici
add-on eklenti
barcode barkod, çubuk kod
BIOS (Basic Input Output System) Temel Giriş-Çıkış Sistemi
burn cd/dvd yazmak
bridge köprü
cable kablo
case bilgisayar kasası
compatible uyumlu
component bileşen
configuration yapılandırma
connection bağlantı
device aygıt
diagnostics teşhis, tanılama
disable devre dışı bırakmak
dongle bir bilgisayar programının illegal olarak kullanılmasını engellemek için bilgisayara takılan usb cihaz
emulator emülatör, benzetici
external harici
fan fan, pervane
firewall güvenlik duvarı
firewire Apple firması tarafından üretilen bir bağlantı türü
firmware aygıt yazılımı
flash drive taşınabilir bellek
flash memory taşınabilir bellek
footprint bir programın kapladığı alan
floppy disk disket
function Key klavyedeki F1-F12 arasındaki fonksiyon tuşları
gadget hayatı kolaylaştıran küçük program parçacıkları (örneğin masaüstündeki hava durumu uygulaması)
gateway ağ geçidi
GPS (Global Positioning System) küresel konumlandırma sistemi
hard drive sabit disk
hardware donanım
hardware conflict donanım çakışması
headphones kulaklık
head clean kafa temizleme (yazıcı)
input giriş
input device giriş aygıtı
integrated entegre edilmiş
interactive etkileşimli
interface arayüz
internal dahili
joystick oyun kolu
keyboard klavye
mainframe büyük bilgisayar, ana işlem birimi
motherboard anakart
mouse fare
OCR (Optical Character Recognition) Optik Karakter Tanıma
OMR (Optical Mark Recognition) Optik İşaret Tanıma
online çevrimiçi
open architecture açık mimari, 3. parti donanım ya da yazılımlarla uyumlu çalışabilen sistem
optimize en uygun hale getirmek
overheat aşırı ısınmak
peripheral çevre birimi
plug and play tak çalıştır
printer yazıcı
processor işlemci
remote uzak
reset sıfırlamak
router yönlendirici
scanner tarayıcı
scroll wheel farenin kaydırma tekerleği
sound card ses kartı
speakers hoparlör
specification bir donanım ya da bilgisayarın özellikleri
splash screen açılış ekranı
SSD (Solid State Disk) Katı hal diski, bir tür sabit disk
touchscreen dokunmatik ekran
touchpad dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik fare
upgrade  sürüm yükseltme, bir üst modele geçmek
uptime çalışma zamanı
video card video kartı, görüntü kartı, ekran kartı
virtual device sanal aygıt
volume ses ayarı, ses seviyesi
wearable giyilebilir

    1. Sezgin Deniz 1 Temmuz 2019
    2. Anonim 1 Eylül 2019

Enjoyed this video?
donanım terimleri
"No Thanks. Please Close This Box!"