Complete the sentences using the past tenses

891 görüntülenme
1
0 Yorum

_______you_______(go) to cinema yesterday.

yazdı
Bir Yorum Ekle
0

Did you go to the cinema yesterday?

yazdı
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazınız.