İngilizce A Few Ne Demek?

“A few” kelimesi İngilizce’de “birkaç” anlamında kullanılır. Bu kelime, sayı olarak belirli bir miktarı ifade etmek için kullanılır ve genellikle “some” kelimesinden daha az miktardaki nesneleri tanımlar. Örneğin:

I have a few books on my shelf. (Rafımda birkaç kitap var.)
She only has a few friends. (Sadece birkaç arkadaşı var.)
I need to buy a few groceries. (Birkaç gıda maddesi almam gerekiyor.)
Bu kelime, “a couple” kelimesi gibi birkaç nesnenin varlığını belirtmek için de kullanılabilir. Ancak “a couple” kelimesi sadece iki nesne belirtirken, “a few” kelimesi daha fazla nesnenin varlığını belirtir. Örnek:

I have a couple of pens in my bag. (Çantama birkaç kalem var.)
I have a few pens in my bag. (Çantama birkaç kalem var.)
“A few” kelimesi, “not many” anlamında kullanılabileceği gibi, “some” kelimesinden daha az miktardaki nesnenin varlığını belirtmek için de kullanılabilir. Örnek:

I only have a few dollars left. (Sadece birkaç dolarım kaldı.)
Ayrıca, “a few” kelimesi ile birlikte kullanılan nesnenin ne kadar olduğu belirtilmez ve genellikle belirsizdir. Ancak nesnenin sayısının az olduğu anlaşılır.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"