İngilizce A Lot Ne Demek?

“A lot” kelimesi İngilizce dilinde çok anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle sayısal değerlerle ifade edilmeyen bir şeyin çokluğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I have a lot of friends” (Çok arkadaşım var) ya da “There’s a lot of traffic today” (Bugün çok trafik var) gibi cümlelerde kullanılabilir.

Bu kelime “many” ve “lots of” kelimelerinin yerine kullanılabilir. Ancak, “a lot” kelimesi daha resmiyet kazanmış ve dilin belirgin bir kısmı olarak kabul edilmiştir.

Özet olarak, “a lot” kelimesi İngilizce dilinde çokluk ve fazlalık anlamında kullanılan bir kelimedir. Konuşma dilinde sık kullanılan bu kelime, günlük hayatta çokluk ve fazlalık konularını ifade etmekte kolaylık sağlar.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"