İngilizce Abandoned Ne Demek?

“Abandoned” kelimesi, İngilizce’de “terk edilmiş, boşuna bırakılmış, vazgeçilmiş” gibi anlamlara gelir. Kelime, bir şeyin ya da birinin artık kullanılmayacak, ihmal edilecek ya da desteklenmeyecek durumda olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek olarak, “The abandoned factory has been left to crumble for years.” cümlesinde, terk edilmiş fabrika yıllardır yıkılmak üzere bırakılmıştır. ya da “She abandoned her dream of becoming a doctor.” cümlesinde, o doktor olma hayalini terk etmiştir.

Ayrıca, “abandoned” kelimesi bir fiil olarak da kullanılabilir. Örnek olarak, “He abandoned his family and never looked back.” cümlesinde, o ailesini terk etti ve hiç geri bakmadı.

Kelime, “abandon” fiilinin past participle halidir ve “has/have abandoned” şeklinde kullanılır. Ayrıca, “abandonment” isim hali de bulunmaktadır ve “terk etme, boşuna bırakma” anlamında kullanılır.

Genel olarak, “abandoned” kelimesi, bir şeyin ya da birinin terk edilmiş, ihmal edilmiş veya desteklenmeyen durumda olduğunu ifade etmek için kullanılan önemli bir İngilizce kelimedir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"