İngilizce Ability Ne Demek?

“Ability” kelimesi, bir şeyi yapma gücü, yeteneği veya becerisi anlamında kullanılır. Bu kelime, fiil halinde kullanıldığında “be able to” şeklinde çevrilebilir ve “can” kelimesi ile de aynı anlamda kullanılabilir.

Örnekler:

She has the ability to speak multiple languages fluently. (O, birden fazla dili akıcı bir şekilde konuşma yeteneğine sahiptir.)
The dog has the ability to sense danger. (Köpek tehlike hissetme yeteneğine sahiptir.)
I am not able to swim. (Ben yüzme becerim yok.)
Ayrıca, “ability” kelimesi, bir isim olarak da kullanılabilir ve bu durumda, bir şey yapma yeteneğini, gücünü veya becerisini ifade eder.

Örnek:

Her musical ability is impressive. (Onun müzikal yeteneği dikkat çekicidir.)
Sonuç olarak, “ability” kelimesi, bir şeyi yapma gücünü, yeteneğini veya becerisini ifade etmek için kullanılan bir İngilizce kelimesidir. Başka bir deyişle, bir kişinin veya bir şeyin yapabilecekleri hakkında bilgi verir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"