İngilizce Deyimler ve Türkçe Anlamları

A bunch of fives: Tokat anlamındaki “beş kardeş” anlamına geliyor.

A drop in the bucket: “Devede kulak” anlamına gelir.

A drop in the ocean: Bu da “A drop in the bucket” gibi devede kulak, okyanusta bir damla anlamına gelmektedir.

A fate worse than death: Ölümden daha kötü olan bir kader diye çevirebiliriz.

A fool’s paradise: Hayal alemi anlamına gelir. “Live in a fool’s paradise” şeklinde kullanılır.

A stone’s throw: Bir taş atımlık mesafede yani çok yakın anlamına gelir.

A wolf in sheep’s clothing: Kuzu postundaki kurt yani kuzu postuna bürünmüş kurt anlamına gelir.

Accidents will happen: Kazalar olur yani takma kafana herkesin başına gelebilir anlamını verir.

Act of God: Takdiri ilahi, Allah’ın işi anlamına gelir.

Air kiss: Biriyle vedalaşırken yanağını derdirmeden öpmeye verilen addır.

Air quotes: Konuşurken elle yapılan tırnak işaretine denir.

Alike as two peas in a pod: Bir kabuktaki iki bezelye gibi yani birbirinin tıpatıp aynısı anlamına gelmektedir.

It is all Greek to me: Türkçe’deki bu olaya Fransız kaldım ifadesi İngilizce’de bu olaya Yunanlı kaldım şeklinde söyleniyor.

Not for all the tea in China: Çin’deki bütün çaylar için bile olarak çevrilir. Anlamı dünyaları verseler bile demektir.

An eye for an eye, a tooth for a tooth: Türkçe’deki göze göz, dişe diş anlamındaki deyimdir.

Apple of my eye: Gözümün bebeği anlamına gelir.

April fool: 1 Nisan’da kandırılan kişiye ve 1 Nisan şakasına verilen addır.

As busy as a bee: Arı gibi çalışkan anlamına gelir.

As easy as pie: Çocuk oyuncağı, çok basit anlamlarına gelir.

As fit as a butcher’s dog: Kasabın köpeği kadar formunda olarak çevrilebilen bu ifade oldukça sağlıklı ve güçlü anlamında kullanılır.

Enjoyed this video?
ingilizce deyimler
"No Thanks. Please Close This Box!"