Mevlana’nın Hayatı İngilizce ve Türkçe

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel” diyen Mevlana, şair, âlim, ilahiyatçıdır. Tam adı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’dir. Mevlana 30 Eylül 1207’de Horasan’da doğmuştur. Horasan İran’ın kuzeydoğu ve doğusundaki bölgedir. Mevlana’nın babası Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesinin adı ise Mümine Hatun’dur.

mevlana
Mevlana’nın Hayatı

Mevlana’nın babası, ailesiyle birlikte siyasi olaylar ve Moğol istilasından dolayı Belh’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Mevlana, Nişabur şehrinde mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile tanıştı. Mevlana çok küçüktü ama Ferîdüddin Attar’ın ilgisini çekmiştir.

Mevlâna 1225 Karaman’da yılında evlendi. Eşinin adı Gevher Hatun’du. Gevher Hatun, Şerefeddin Lala’nın kızıydı. Mevlana’nın iki oğlu vardı. Onların isimleri, Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi’ydi. Daha sonra Mevlana’nın eşi vefat etti. Eşi öldükten bir süre sonra Mevlana, tekrar evlendi. Yeni eşi bir çocuğu olan Kerrâ Hatun’du. Mevlana’nın yeni eşinden üç çocuğu daha oldu. Onların isimleri Muzaffereddin, Emir Âlim Çelebi ve Melike Hatun’du.

Mevlâna 15 Kasım 1244’da Şems-i Tebrizî ile tanıştı. Fakat bir süre sonra Şems aniden hayatını kaybetti. Mevlana, Şems’in ölümünden dolayı çok üzüldü.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 17 Aralık 1273 tarihinde hayatını kaybetti.

Mevlana’nın Eserleri

 • Mesnevî
 • Divan-I Kebir
 • Mektubat
 • Fîhi Mâ Fih
 • Mecâlis-İ Seb’a
life of mevlana
Mevlana’s Life

Mevlana’s Life

Mevlana is a poet, scholar and theologian. His full name is Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. Mevlana was born on September 30, 1207 in Khorasan. Khorasan is the region in the Northeast and East of Iran. Mevlana’s father was Hüseyin Hatibî’s son Bahâeddin Veled. Her mother’s name is Mümine Hatun.

Mevlana’s father and his family were forced to leave Balkh due to political events and the Mongol invasion. Mevlana met with Sufi Feriduddin Attar in Nishapur. Mevlana was very young, but he attracted Ferîdüddin Attar’s attention.

Mevlana got married in 1225 in Karaman. His wife’s name was Gevher Hatun. Gevher Hatun was the daughter of Şerefeddin Lala. Mevlana had two sons. Their names were Sultan Veled and Alaeddin Celebi. Then Mevlana’s wife died. After his wife died, Mevlana married again. His new wife was Kerra Hatun, who had one child. Mevlana had three more children from his new wife. Their names were Muzaffereddin, Emir Ali Celebi and Melike Hatun.

Mevlana met Şems-i Tebrizî on 15 November 1244. But after a while, Şems suddenly died. Mevlana was very upset about the death of him. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî died on 17 December 1273.

Mevlana’s Works

• Masnavi

• Divan-I Kebir

• Letters

• Fîhi Mâ Fih

• Mecâlis-İ Seb’a


SEKRAN: Her sunumu bir etkileşim şölenine çevirin.” Eğitim ve iş dünyası için yenilikçi sunum çözümleri

  1. mehmet 11 Aralık 2019
  2. Erah 28 Aralık 2019
  3. Semanur 30 Kasım 2020
  4. Orhan 6 Nisan 2021
  5. yeşim 25 Nisan 2021
  6. Anonim 30 Kasım 2021
  7. pusat ali 13 Aralık 2022

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"