İngilizce Able Ne Demek?

“Able” kelimesi, İngilizce dilinde “yapabilme, becerme, muktedir” gibi anlamlarda kullanılan bir fiilimsi kelimedir. Bu kelime, bir ismin önüne getirildiğinde o ismin yapabildiği anlamında kullanılır. Örneğin, “I am able to swim.” cümlesinde “able” kelimesi, “yüzebilme” anlamında kullanılır.

Ayrıca, “able” kelimesi “be + able + to” yapısında da kullanılabilir. Bu yapıda, bir şeyi yapma gücüne sahip olma anlamı verilir. Örneğin, “She will be able to speak French fluently in a few months.” cümlesinde “be able to” yapısı, birkaç ay içinde rahatça Fransızca konuşabilecek olma anlamında kullanılır.

Sonuç olarak, “able” kelimesi İngilizce dilinde çok yaygın olarak kullanılan bir kelimedir ve bir şeyi yapabilme, becerme veya muktedir olma gibi anlamlarda kullanılır. Başka bir isim veya fiil ile birlikte kullanıldığında o ismin veya fiilin yapabilme anlamı verir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"