İngilizce Abolish Ne Demek?

“Abolish” kelimesi, “yok etmek” veya “kaldırmak” anlamında kullanılır. İngilizce dilinde “to do away with something officially” şeklinde tanımlanabilir. Bu kelime, bir şeyin yasal olarak yok edilmesi veya kaldırılması için kullanılır.

Kelime, “a-” prefixi ve “abolish” fiil kökünden oluşur. “A-” prefixi, fiilin anlamını negatif veya olumsuz hale getirir. Bu nedenle “abolish” kelimesi, bir şeyin yok edilmesi veya kaldırılması anlamını taşır.

“Abolish” kelimesi, yasaların yok edilmesi, adetlerin kaldırılması, sınavların sona erdirilmesi gibi durumlar için kullanılabilir. Örneğin: “The government has decided to abolish the death penalty.” (Hükümet ölüm cezasını kaldırmaya karar verdi.) veya “The school board voted to abolish final exams.” (Okul yönetimi, sınavların sona erdirilmesine oy verdi.)

Sonuç olarak, “abolish” kelimesi, yasal olarak bir şeyin yok edilmesi veya kaldırılması anlamında kullanılır. Bu kelime, yasalar, adetler, sınavlar gibi durumlar için kullanılabilir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"