İngilizce Modallar Nelerdir?

Can: olabilme, yapabilme anlamlarını ifade eder
Could: geçmişte olabilme, yapabilme anlamlarını ifade eder
May: olabilme, izin verme anlamlarını ifade eder
Might: geçmişte olabilme, şimdiki koşullu olabilme anlamlarını ifade eder
Must: gereklilik, zorunluluk anlamlarını ifade eder
Shall: gelecekteki eylem veya niyeti ifade eder (çoğunlukla İngilizce’de kullanılır)
Should: zorunluluk, görev, beklenti anlamlarını ifade eder
Will: gelecekteki eylem veya niyeti ifade eder
Would: koşullu geçmiş eylem veya niyeti ifade eder
Modal fiiller, diğer fiillerle birlikte kullanılarak farklı anlamlar ifade ederler. Örneğin:

“I can swim.” (yapabilme)
“I could swim when I was younger.” (geçmişte yapabilme)
May I go to the bathroom?” (izin verme)
Might it rain tomorrow?” (olabilme)
“You must finish your homework before you watch TV.” (gereklilik)
Shall we go to the park?” (öneri veya niyet)
“You should eat more fruits and vegetables.” (öneri veya beklenti)
“I will finish this project by tomorrow.” (gelecekteki niyet)
“I would have gone to the party if I had been invited.” (koşullu geçmiş eylem)

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"