Relative Clauses Konu Anlatımı

Relative Clauses konu anlatımı ve relative clauses örnek cümlelere geçmeden önce bu ifadenin ne anlama geldiğinden ve ne zaman kullanılacağından bahsedelim.

relative clauses konu anlatımı

Relative Clauses konu anlatımı ve relative clauses örnek cümlelere geçmeden önce bu ifadenin ne anlama geldiğinden ve ne zaman kullanılacağından bahsedelim.

Relative Clauses Nedir?

Relative Clauses ya da diğer adıyla Relative Pronouns ifadesi cümle içinde bir kelime hakkında ek açıklama yapan cümlelere denir. Relative Clauses ifadesi Türkçe’de “ilgi tümcesi, sıfat cümleleri, ilgi yantümcesi, sıfat cümleciği” gibi ifadeler şeklinde kullanılmaktadır. Fakat daha anlaşılır olması için biz bu ifade için “ek açıklama yapan cümleler” diyelim.

Relative Clauses Ne Zaman Kullanılır?

Relative clauses, konuşulan kişi ya da şeyin kim olduğunu daha net ve anlaşılır hale getirmek için kullanılır. Bu ifade cümlede bir isimden sonra kullanılır

Örneğin;

The cat was too tired.
Kedi çok yorgundu.

Şimdi cümleyi bir de şöyle kuralım:

The cat which I saw in the garden was very tired.
Bahçede gördüğüm kedi çok yorgundu.

İşaretlenmiş kısım Relative Clause yani ek açıklama cümlesidir.

Ne Zaman Hangi Relative Pronoun kullanılır?

  • İnsanlar için: who, whom, that, whose
  • İnsan dışındakiler için: which, that, whose
  • Yer, Zaman ve Sebepler için: where, when, why, that

Who Kullanımı

İnsanlar hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra who kullanılır. Bunu “kim” anlamına gelen “who” kelimesiyle karıştırmayın.

Who ile İlgili Örnek Cümleler

I bought a gift for the child who carried my bag.
Çantamı taşıyan çocuk için bir hediye aldım.

The thief who stole the old man’s wallet was arrested.
Yaşlı adamın cüzdanını çalan hırsız tutuklandı.

Our neighbours who moved to the next door have two children.
Yan daireye taşınan komşularımızın iki çocukları var.

Whom Kullanımı

İnsanlarla ilgili ek açıklama yaparken eğer açıklama yapılan kelime yan cümleciğin nesnesiyse whom kullanılabilir. Fakat “whom” ifadesi çok resmi bir ifadedir.

Whom ile İlgili Örnek Cümleler

Örneğin aşağıdaki cümle çok resmi bir kullanımdır.

I shouted at the man with whom I was angry.
Kızgın olduğum adama bağırdım.

Aynı cümleyi farklı şekillerde kurabiliriz. Aşağıdaki cümle öncekine göre daha az resmi bir ifadedir.

I shouted at the man whom I was angry with.
Kızgın olduğum adama bağırdım.

Bunun yerine günümüzde “who” kullanmak daha yaygındır. Edat da sona atılır.

I shouted at the man who I was angry with.
Kızgın olduğum adama bağırdım.

Bu örnek hem resmiyetten kurtulmuş hem de daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu nedenle “whom” kullanmak yerine insanlar hakkında ek açıklama cümleleri kurarken “who” kullanmak hem işimizi kolaylaştırır hem de daha yaygın olan şeklidir.

Which Kullanımı

İnsan dışındaki şeyler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra which kullanılır. Bunu “hangi” anlamına gelen “which” kelimesiyle karıştırmayın.

Which ile İlgili Örnek Cümleler

I bought the phone which I saw last week.
Geçen hafta gördüğüm telefonu satın aldım.

We should help animals which are friends of humankind.
Biz, insanoğlunun dostu olan hayvanlara yardım etmeliyiz.

I live in a house which is 8 years old.
Ben 8 yaşında olan bir evde yaşıyorum.

Where Kullanımı

Yerler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra where kullanılır. Bunu “nerede” anlamına gelen “where” kelimesiyle karıştırmayın.

Where ile İlgili Örnek Cümleler

This is the house where I was born.
Bu benim doğduğum ev.

People don’t like the cities which have traffic problems.
İnsanlar trafik sorunu olan şehirleri sevmezler.

Whose Kullanımı

Sahiplik durumu olan kelimeler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra whose kullanılır. Bunu “kimin” anlamına gelen “whose” kelimesiyle karıştırmayın.

Whose ile İlgili Örnek Cümleler

I met a man whose name was John.
Adı John olan bir adamla tanıştım.

She has a cat whose eyes are blue.
Gözleri mavi olan bir kedisi var.

When Kullanımı

Zaman belirten kelimeler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra when kullanılır. Bunu “ne zaman” anlamına gelen “when” kelimesiyle karıştırmayın.

When ile İlgili Örnek Cümleler

The year when I moved to İstanbul was 2010.
İstanbul’a taşındığım yıl 2010’du.

I remember the day when you were born.
Senin doğduğun günü hatırlıyorum.

Why Kullanımı

Sebep belirten kelimeler hakkında ek açıklama yaparken açıklama yapılacak kelimeden sonra why kullanılır. Bunu “niye” anlamına gelen “why” kelimesiyle karıştırmayın.

Why ile İlgili Örnek Cümleler

I know the reason why you don’t want to come with me.
Benimle neden gelmek istemediğinin sebebini biliyorum.

My mother asked me the reason why I was late that night.
Annem bana o gece neden geç geldiğimin sebebini sordu.

That Kullanımı

Which ve who yerine cümlede that kullanılabilir. Bunu “şu” anlamına gelen “that” kelimesiyle karıştırmayın.

That ile İlgili Örnek Cümleler

The dog which/that barks at me is in the garden.
Bana havlayan köpek bahçede.

The teacher who/that taught us English last year moved to Ankara now.
Geçen yıl bize İngilizce öğreten öğretmen şimdi Ankara’ya taşındı.

Relative Pronouns İfadelerinin Cümleden Çıkarılması

Yazılı resmi İngilizce’de relative pronoun ifadelerini (which, who, that, when, why) cümleden çıkarmamak en doğrusudur. Fakat gayriresmi yani sokak İngilizce’sinde genellikle bu ifadeler cümleden çıkarılır. Tabi bunun mümkün olmadığı durumlar da vardır.

Eğer ek açıklama yapılan bir cümlede açıklama yapılan ifade cümlenin nesnesiyse relative pronoun ifadeleri (which, who, that, when, why) cümleden çıkarılabilir. Eğer öznesiyse çıkarılamaz.

Relative Pronouns İfadelerinin Cümleden Çıkarılması ile İlgili Örnekler

The book (which/that) I lent you
Sana ödünç verdiğim kitap

Yukarıdaki cümlede “The book” ifadesi “I lent you” ifadesinin nesnesi durumunda olduğu için which ya da that kullanmadan cümle kurabiliriz.

The girl (who/that) you asked the direction was my friend.
Yol sorduğun kız benim arkadaşımdı.

Bu cümlede de aynı şekilde “The girl” ifadesi “you asked the direction” ifadesinin nesnesi durumunda olduğu için who ya da that kullanmadan cümle kurabiliriz.

The old man who/that waited for the bus was angry.
Otobüsü bekleyen yaşlı adam sinirliydi.

Bu cümlede ise “The old man” ifadesi “waited for the bus” cümlesinin öznesi durumundadır. Bu nedenle relative pronoun ifadeleri (which, who, that, when, why) cümleden çıkarılamaz.

Cümleden Çıkarılamayan Relative Pronoun İfadeleri

Whose ve where ifadeleri cümleden çıkarılamaz.

Defining Relative Clauses

Defining relative clauses ifadesi belirleyici sıfat cümlecikleri anlamına gelmektedir. Daha net bir ifadeyle açıklayacak olursak ek açıklama yapılan bir cümledeki ek açıklamayı çıkardığımızda anlamda belirsizlik meydana geliyorsa bu açıklama cümlelerine “Defining Relative Clauses” adı verilir. Yani bu cümle bizim anlatılanı net bir şekilde anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Look at the man who is talking to the policeman.
Polisle konuşan adama bak.

the woman who helped me
bana yardım eden kadın

the car which you drove last
En son kullandığın araba

the school where I saw you
seni gördüğüm okul

Bu cümlede “who is talking to the policeman” ifadesini çıkardığımızda “the man” yani adamın hangi adam olduğu konusunda bir belirsizlik meydana gelmektedir. Ek açıklama cümlesi bize bahsedilen kişinin hangi adam olduğu konusunda net bir bilgi vermektedir.

Non-Defining Relative Clauses

Non-defining relative clauses ifadesi belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri anlamına gelmektedir. Yani ek açıklama yapılan bir cümledeki ek açıklamayı çıkardığımızda anlamda belirsizlik meydana gelmiyorsa bu açıklama cümlelerine “Non-defining Relative Clauses” adı verilir. Yani bu cümle cümleden çıkarılsa bile anlamda bir bozulma ya da belirsizlik meydana gelmez.

I will go to Ankara, which is the capital city of Turkey, next week.
Gelecek hafta, Türkiye’nin başkenti olan, Ankara’ya gideceğim.

Örnekte görüldüğü gibi “which is the capital city of Turkey” ifadesi cümleden çıkarılsa bile cümlede bir bozulma ya da belirsizlik olmamaktadır.

Non-defining relative clause ifadelerini kullanırken bu kısmın başına ve sonuna virgül konulur.

Non-defining relative clause ifadelerinde “that” kullanılmaz.

Relative Clauses Örnek Cümleler

The person who you have called can not be reached at the moment.
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.

Look at the man who is shouting at the woman!
Kadına bağıran adama bak!

I like that movie which I have seen twice before.
Daha önce iki kere izlediğim o filmi seviyorum.

Relative Clauses Soruları

I carried the things _________ I bought.

Correct! Wrong!

İstanbul is the city _______ I started the university.

Correct! Wrong!

Do you know the reason ______ he left home quickly?

Correct! Wrong!

She got married to someone ________ nobody liked.

Correct! Wrong!

Can you remember the day _______ you saw me for the first time?

Correct! Wrong!

The dog ________ feather is wet is following me.

Correct! Wrong!

Relative Clauses SSS

Relative clauses ne demek?

Relative clause yapısı bir cümle içinde ek açıklama yapmak için kullanılan yapıdır.

Relative clause türleri nelerdir?

Defining relative clauses ve non-defining relative clauses olmak üzere iki çeşit relative clause bulunmaktadır.

Relative clause ile cümle kurarken virgül kullanmak gerekir mi?

Sadece non-defining türündeki relative clause yapısında virgül kullanılır. Yani ek açıklama cümlesini çıkardığımızda anlamda daralma, bozulma olmuyorsa non-defining relative clause yapısıdır ve virgül kullanılır.

Relative clause hangi seviyenin konusudur?

Relative clause konusu B1 yani 3. seviyenin konusudur.

Relative clauses ve Relative pronouns farkı nedir?

Relative clauses ek açıklama cümleleridir. Relative pronouns ise bu cümlelerde kullanılan who, which, that gibi kelimelerdir.

Relative pronoun kelimeleri (who, where, which, that, when, why) nerede kullanılır?

Ek açıklama cümlelerinde who, where, which, that, when, why kelimeleri ek açıklama yapılacak kelime ve ifadenin hemen devamında kullanılır.

Relative clauses ne zaman kullanılır?

Cümle içinde bir kelime ya da ifade hakkında ek açıklama yapılması gereken durumlarda relative clauses yapısı kullanılır.

Relative clauses ne zaman atılır?

Ek açıklama yapılan bir cümlede açıklama yapılan ifade cümlenin nesnesiyse relative pronoun ifadeleri (which, who, that, when, why) cümleden atılabilir. Eğer öznesiyse atılamaz.

Relative clause nasıl çevrilir?

Relative clause ifadesi Türkçe’ye ilgi tümcesi, sıfat cümleleri, ilgi yantümcesi, sıfat cümleciği gibi çevrilmektedir.    1. Ömer 12 Mart 2020
Enjoyed this video?
relative clauses konu anlatımı
"No Thanks. Please Close This Box!"