İngilizce SEO Terimleri

Aşağıdaki tabloda İngilizce ağ terimlerine (network terms) ulaşabilirsiniz.

Kelime Anlamı
advertise tanıtımını yap
advertising reklamcılık
algorithm algoritma
anchor bağlayıcı
anchor text bağlantı metni
attribute özellik
banner reklam bandı
black hat illegal yöntemler kullanma
black hat seo illegal yöntemler kullanarak site sıralamalarını yükseltmeye çalışma
blog web günlüğü
blogger web günlüğü tutan kişi
bold kalın yazı
bookmark yer işareti
bot robot yazılım
bounce rate hemen çıkma oranı
broken link kırık link
browser tarayıcı
call to action eylem çağrısı
captcha güvenlik kodu
cdn (content delivery network) içerik dağıtım ağı
citation alıntı
cite alıntı yapmak
click tıklamak
click bait tıklama tuzağı
click fraud tıklama hilesi
click rate tıklama oranı
click through rate link tıklama oranı
client  istemci
cloaking gizleme
cms (content management system) İçerik Yönetim Sistemi
comment yorum
content içerik
conversion dönüşüm
cookie çerez
cpa (cost per action) eylem başı maliyet
cpc (cost per click) tıklama başı maliyet
cpm (cost per mille) 1000 gösterim başı maliyet
css (cascading style sheets) basamaklı stil sayfası
dead link çalışmayan link, kırık link
dedicated server özelleştirilmiş sunucu
directory dizin
domain alan adı
domain name server alan adı sunucusu
dynamic site interaktif site, etkileşimli site
e-commerce online alışveriş
embed gömülü
external link harici link
favicon site simgesi
follower takipçi
frame çerçeve
geo-targeting coğrafi hedefleme
homepage  anasayfa
impression gösterim
index dizin
internal link dahili link
keyword anahtar kelime
landing page ziyaretçilerin siteye ilk olarak girdiği sayfa
meta description sayfa ya da site açıklaması
mirror yansıma
new visitor yeni ziyaretçi
nofollow referans olunmayan sitelere bağlantı verirken kullanılan etiket
pay per click Tıklama başı ödeme
pop-up açılır (reklam, uyarı vs.)
query sorgu
reciprocal link karşılıklı link
redirect yönlendirme
registrar kaydedici firma
return visitor tekrar gelen ziyaretçi
sandbox Google tarafından kullanılan bir tür güvenlik sistemi
search engine arama motoru
seo (search engine optimization) arama motoru optimizasyonu
serp (search engine results page) arama motoru sonuç sayfası
server sunucu
server-side scripting sunucu tarafında çalışan kodlar
session oturum
session cookie oturum çerezi
sitemap site haritası
social media sosyal medya
social network sosyal ağ
spam istenmeyen e-posta ya da yorum
spammer istenmeyen e-posta ya da yorum gönderen kişi
spider örümcek
sticky yapışkan
stop words gereksiz kelimeler
title başlık
trackback geri izleme
traffic trafik
unique visitor tekil ziyaretçi
visitor ziyaretçi
vlog video blog
vpn (virtual private network) sanal özel ağ
web page web sayfası
white hat iyi niyetle yapılmış çalışmalar
white hat seo legal ya da iyi niyetle yapılmış seo çalışmaları

Enjoyed this video?
seo terimleri
"No Thanks. Please Close This Box!"