İngilizce Abide Ne Demek?

“Abide” kelimesi İngilizce dilinde “kabul etmek, uymak, beklemek” gibi anlamlara sahip bir fiildir. Bu kelime genellikle “to abide by something” şeklinde kullanılır ve “bir şeyi kabul etmek veya uymak” anlamında kullanılır. Örneğin, “I will abide by the rules” cümlesinde “kurallara uymaya razı olacağım” anlamında kullanılır.

Ayrıca, “abide” kelimesi “beklemek” anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “I will abide the results” cümlesinde “sonuçları bekleyeceğim” anlamında kullanılır.

Kelimenin yapısı, geçmiş zamanı “abode” olarak, şimdiki zamanı “abides” olarak ve gelecek zamanı “will abide” şeklinde kullanılabilir.

Sonuç olarak, “abide” kelimesi İngilizce dilinde kabul etmek, uymak ve beklemek gibi anlamlara sahip bir fiildir ve bu kelime genellikle “to abide by something” şeklinde kullanılır.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"