İngilizce Abash Ne Demek?

“Abash” kelimesi İngilizce’de “utandırmak, rahatsız etmek, utanma duygusu uyandırmak” anlamında kullanılır. Bu kelime, fiil formundadır ve ortak bir kullanım şeklidir.

Örnek cümleler:

His rude behavior really abashes me. (Kaba davranışı gerçekten beni utandırıyor.)
She was abashed by the attention she received. (Aldığı dikkat onu rahatsız etti.)
The mistake he made in front of everyone abashed him. (Herkesin önünde yaptığı hatası onu utandırdı.)
“Abash” kelimesi, özellikle insanların davranışları veya hareketleri nedeniyle başkaları tarafından utanma duygusu uyandırılması durumlarında kullanılır.

Bu kelime, genellikle fiil olarak kullanılır, ancak “abashed” olarak geçmiş zaman formu ve “abashed” olarak da sıfat formu bulunur.

Örnek cümleler:

The speaker became abashed when he realized he had made a mistake. (Konuşmacı hatasını fark ettiğinde utandı.)
She was visibly abashed by his comments. (Yorumları onu açıkça rahatsız etti.)
The shy student was abashed by the teacher’s praise. (Utangaç öğrenci öğretmenin övgüsü ile utandı.)
“Abash” kelimesi, İngilizce dilinde sık kullanılan bir kelime değildir, ancak düzgün bir şekilde kullanıldığında, utanma duygusunu açık ve doğru bir şekilde ifade etmede yardımcı olabilir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"